A N B I

de naam van de instelling
Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan vermeld in de statuten? Publiceer dan beide namen.
het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer
de contactgegevens van de instelling
een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
de hoofdlijnen van het beleidsplan
de functie van de bestuurders
Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
de namen van de bestuurders
het beloningsbeleid
Publiceer het beloningsbeleid voor de beleidsbepalers zoals beschreven in de statuten. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel en de directie. Voor deze laatste groep is een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel voldoende, als dat van toepassing is.
een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
een financiële verantwoording