I S M & H E I T

suffix: -ism

– forming nouns denoting: a system, principle, or ideological movement, an action or its result, a state or quality,
a basis for prejudice or discrimination, a pathological condition, a peculiarity in language.

Stichting Ism & Heit, initiates, develops, realizes and presents cultural projects of Studio Julian Hetzel.

Stichting Ism & Heit
c/o Het HUIS Utrecht
Boorstraat 107
3513 SE Utrecht
Tel: +31 6 41394155
mail: saskia@julian-hetzel.com
website: www.julian-hetzel.com

KvK nr: 65127943
RISN nr: 855991185

Board of Directors:
Maaike Bleeker
Rene Vlemmix
Ian Yang

Click here for the financial statement 2019, and here for the policy plan (in Dutch).

*

NL

Stichting Ism & Heit

Doelstelling van de stichting: Beoefening van podiumkunst
Het produceren en presenteren van culturele projecten van, door en/of met multidisciplinair kunstenaar Julian Hetzel.

Ism&Heit wordt beheerd door een tweekoppige directie (artistiek en zakelijk) met een bestuur.

Het bestuur van Ism & Heit bestaat uit:

Voorzitter: Maaike Bleeker, hoogleraar theaterwetenschap Universiteit Utrecht

Penningmeester: René Vlemmix, zakelijk leider Nationale Balletacademie Amsterdam

Bestuurslid: Ian Yang, adviseur Japan, China, Korea bij Dutch Culture

Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd. Het beloningsbeleid voor het personeel bij Ism & Heit is conform de CAO Theater en Dans.

Stichting Ism & Heit verkrijgt momenteel haar inkomsten uit adhocsubsidies en publieksinkomsten.

Het beleidsplan, waarin een actueel verslag van wat we gedaan hebben plus de jaarverantwoording 2019 vindt u via deze link: Jaarrekenning

Voor het kunstenplan 2021-2024 is er structurele subsidie aangevraagd bij de gemeente Utrecht en het Fonds Podiumkunsten. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar een beknopte versie van het beleidsplan via deze link: Beleidsplan