Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel
Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel
MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU

Ism & Heit

Ism & Heit

STICHTING ISM & HEIT

Statutaire naam en vestiging:

Stichting Ism & Heit
Europalaan 2B (G1.17)
3526 KS Utrecht
Tel: +31 6 41394155
mail: saskia@julian-hetzel.com
website: www.julian-hetzel.com

KvK nr: 65127943
RISN nr: 855991185

Doelstelling van Stichting Ism & Heit:
Beoefening van podiumkunsten. Het produceren en presenteren van culturele projecten van, door en/of met multidisciplinair kunstenaar Julian Hetzel.

DIRECTIE & BESTUUR

Stichting Ism & Heit wordt beheerd door een tweekoppige directie (artistiek en zakelijk) met een bestuur bestaande uit minimaal 3 bestuursleden en komt 4 keer per jaar bijeen. Het bestuur keurt de beleidsplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen goed en fungeert bovendien als klankbord voor de directie. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijke eenmalige herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar.

De directie bestaat uit Julian Hetzel (artistiek leider) en Saskia Reynolds (zakelijk leider).
Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Maaike Bleeker (Hoogleraar theaterwetenschap Universiteit Utrecht)
  • Penningmeester: René Vlemmix (Zakelijk leider Nationale Balletacademie Amsterdam)
  • Secretaris: Ian Yang (Adviseur Japan, China, Korea bij Dutch Culture)
  • Algemeen bestuurslid: Kitty Leering (DutchBlend, Marketing en Communicatie specialist)
  • Algemeen bestuurslid: Urias Boerleider(Consulent Nederlands Filmfonds & theatermaker)

Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd.
Het beloningsbeleid voor het personeel en directie bij Ism & Heit is conform de CAO Theater en Dans. Het salaris en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de directieleden wordt vastgesteld door het bestuur, met inachtneming van de wet- en regelgeving rond de Wet Normering Topinkomens voor de publieke en semipublieke sector.

INFORMATIE OVER PERSONEELSBELEID

Het gezelschap hanteert de cao toneel en dans en werkt volgens de Governance Code Cultuur. Wij onderschrijven de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.
cao toneel en dans

VEILIG & INCLUSIEF

Wij streven naar een veilige en inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Hierin maken wij geen verschil tussen freelancers of medewerkers in loondienst: beiden zijn onderdeel van het team van Studio Julian Hetzel.
Alle medewerkers krijgen aan het begin van hun arbeidsovereenkomst onze ‘code of conduct’. Hierin beschrijven we hoe we binnen de studio met elkaar om willen gaan. Hierin staan ook de contactgegevens van onze externe vertrouwenspersoon vermeld.

Externe vertrouwenspersoon:
De Stichting werkt met een externe vertrouwenspersoon. Indien leden van het team (zowel zelfstandigen als personeel in loondienst) contact willen hebben met onze externe vertrouwenspersoon dan kunnen zij contact opnemen. Verder wordt de vertrouwenspersoon tijdens de kickoff van een nieuw project in persoon uitgenodigd ter kennismaking met het team.

INKOMSTEN

Stichting Ism & Heit ontvangt structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Utrecht.

Naast de inkomsten uit kaartverkoop, coproducties en buitenlandse tournees, verzorgen we activiteiten zoals workshops, lezingen en denktanks. We werken daarin samen met zowel publieke als private partijen, zoals bijvoorbeeld educatie instellingen, universiteiten, academies, theaters, productiehuizen, kunst- en theaterfestivals. Daarnaast worden er projectgebonden aanvragen gedaan bij private fondsen.

ANBI

Stichting Ism & Heit heeft een ANBI-status, waardoor schenken aan het gezelschap fiscale voordelen heeft. Stichting Ism & Heit is geregistreerd onder RSIN 855991185.
Lees meer over hoe je ons steunt en medeplichtige wordt in het werk van Studio Julian Hetzel.

Jaarverslagen en overige stukken:

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019

suffix: -ism

– uitgang volgend op een naam, zelfstandig naamwoord of werkwoord om te duiden op een systeem, concept of ideologische beweging, een actie of het resultaat ervan, een staat of kwaliteit, een basis voor vooroordelen of discriminatie, een pathologische toestand, een eigenaardigheid in taal.

absolutism
abstractism
absurdism
activism
aestheticism
alcoholism
algorism
altruism
amateurism
analphabetism
anarchism
animism
antagonism
antiauthoritarianism
anticapitalism
apocalyptism
atheism
autism
automatism
barbarism
bilingualism
bipolarism
bolshevism
bureaucratism
canibalism
centralism
charism
charlatanism
chauvinism
chromatism
classicism
collectivism
colonialism
commercialism
communism
conceptualism
concretism
conformism
conservatism
constructivism
controversialism
corporatism
cosmopolitanism
criticism
cynicism
dadaism
despotism
diabolism
dilettantism
dogmatism
dualism
eclecticism
egocentrism
egoism
eremitism
erotism
errorism
escapism
esoterism
essentialism
evolutionism
exorcism
exotism
experimentalism
expressionism
fanatism
fascism
feminism
fetishism
formalism
functionalism
futurism
globalism
hedonism
heroism
hipsterism
humanism
hyperrealism
idealism
idiotism
illusionism
instrumentalism
intellectualism
internationalism
interventionism
intuitionism
irrationalism
idiosyncrasism
journalism
leftism
liberalism
lobbyism
lyricism
magnetism
masochism
materialism
mentalism
moderism
monochromatism
moralism
mysticism
narcism
nationalism
naturalism
negativism
neoliberalism
neutralism
nihilism
nomadism
nudism
objectivism
occultism
opportunism
organism
orientalism
pacifism
passivism
paternalism
patriotism
perfectionism
pessimism
plagiarism
pluralism
poeticism
populism
positivism
postcolonialism
postmodernism
pragmatism
primitivism
professionalism
purism
racism
radicalism
rationalism
realism
relativism
ruralism
sadism
satanism
scepticism
sensualism
separatism
sexism
shamanism
simplism
snobbism
socialism
specialism
spiritualism
statism
structuralism
supernaturalism
subjectivism
surrealism
territorialism
terrorism
theatricalism
totalism
tourism
traditionalism
translocalism
traumatism
tribalism
universalism
urbanism
utopism
vagabondism
vampirism
vandalism
veganism
vegetarianism
voluntarism
voodooism
vulgarism
workaholism

*

Freiheit