Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel
Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel Studio Julian Hetzel
MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU

The Unalphabet

The Unalphabet

The Unalphabet is het nieuwe onderzoekslaboratorium van Studio Julian Hetzel dat zich richt op het analyseren van tegenstrijdigheden in de westerse cultuur.

The Unalphabet gaat over the big behinds. Van 2021 tot 2024 neemt een reeks nomadische laboratoriums de onzichtbare economieën en verborgen machtsstructuren waardoor dit werelddeel bestuurd wordt onder de loep. De dilemma’s tussen ethische principes en economische belangen staan in dit onderzoek centraal.

In een steeds verder polariserend politiek klimaat waarin sociaal-politieke bewegingen de status quo blijven bevragen, biedt Studio Julian Hetzel een kader voor kritisch en onafhankelijk denken en maken, voor leren en ontleren.

Zoals Immanuel Wallerstein stelde wordt de wereldwijde interventie van westerse cultuur gerechtvaardigd met een beroep op begrippen als expansie, beschaving, ontwikkeling, groei en vooruitgang. Europees universalisme is gebaseerd op de aanname dat sommige ideeën universeel toepasbaar zijn en daarom in de wetten van de natuur zijn verankerd.

The Unalphabet is het nieuwe onderzoekslaboratorium van Studio Julian Hetzel dat zich richt op het analyseren van tegenstrijdigheden in de westerse cultuur. Het laboratorium gaat over the big behinds, de dilemma’s tussen ethische principes en economische belangen, de onverenigbaarheden van solidariteit en hebzucht, overschot en tekort, eetlust en honger.

Van 9 tot 13 november 2021 trapt Studio Julian Hetzel het onderzoekslaboratorium af als onderdeel van Frascati #issues in Amsterdam. Studio Julian Hetzel nodigt dit eerste lab gastsprekers, deelnemers en publiek uit, en stelt een vijfdaags focusprogramma voor om de basisparameters van het platform vast te stellen. Vijf dagen van collectief onderzoek, gezamenlijk leren, kennisdeling en -generatie, creatief onderzoek, performatieve installatie, koken en eten. Het eerste evenement in een reeks van nomadische ontmoetingen die een discursieve uitwisseling tussen experts en dilettanten, vrienden en vreemden teweegbrengt en faciliteert. Een oproep voor een ondisciplinaire praktijk!

OPEN CALL

Ook meedoen?
Stuur een bericht naar saskia@julian-hetzel.com als je deel wil nemen aan het programma.
Stuur voor 5 november een email waarin je jezelf voorstelt en een korte motivatie.
Deelname is gratis.

Agenda

Dag 1 | 09-11-2021 | 14.00 – 19.00
Focus: Introductie The Unalphabet deel I – Western Cultures Contradictions
Gasten: Willem Schinkel, Sruti Bala, Kiza Magendane en anderen
Moderator: Carly Rose Bedford

Dag 2 | 10-11-2021 | 14.00 – 19.00
Focus: Introductie The Unalphabet deel II – Language and Power
Gasten: Evelyn Wan, Akiem Helmling en anderen
Moderator: Carly Rose Bedford

Dag 3 | 11-11-2021 | 14.00 – 19.00
(Performance duurt tot 22.00)
Focus: Durational performance: All You Can Eat 1

Dag 4 | 12-11-2021 | 14.00 – 19.00
(Performance duurt tot 22.00)
Focus: Durational performance: All You Can Eat 2

Dag 5 | 13-11-2021 | 14.00 – 17.00
Focus: Digest – Debrief – Dance

The Unalphabet is ook te bezoeken als publiek.
Raadpleeg voor meer informatie de Agenda.